Nå kommer digitale farledsbevis

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Ordningen med digitale farledsbevisordningen,- e-Farledsbevis settes i verk 5. desember. Kystverket forventer at ordningen gir bedre oversikt og hurtigere saksbehandling.

─ Sjøfolk kan nå glede seg til å søke om farledsbevis. Med e-Farledsbevis blir det trygt, oversiktelig og enkelt å sende en henvendelse til Kystverket. Jeg tror at opplevelsen av servicenivå og effektivitet vil bli hevet når den enkelte får eierskap til e-farledsbeviset; et moderne og tidsriktig verktøy for sikker sjøfart langs norskekysten, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik til egne nettsider.


Med innføringen av digitalt farledsbevis kan søkere og innehavere av farledsbevis søke om og administrere sitt eget farledsbevis i det nettbaserte meldingssystemet som skipsfarten allerede er godt kjent med, SafeSeaNet Norway.

I e-Farledsbevis introduseres en rekke nye tjenester. Det vil bli mulig å bruke informasjon som allerede er registrert i SafeSeaNet Norway som dokumentasjon for farledsbeviset. Med et tastetrykk kan søkeren levere alle registreringer som vedlegg til sin søknad.

Samtidig blir lovlighetskontrollen av skip som utføres av Kystverkets sjøtrafikksentraler styrket, ved at sjøtrafikksentralene får bedre og raskere tilgang på opplysninger om aktuelle farledsbevis ombord.

Kystverket utsteder årlig 2400 farledsbevis.  Antallet inkluderer helt nye bevis, fornying av bevis som er nær utløpsdato og endring av bevis. I tillegg lager og utsteder Kystverket årlig ca 600 tilbud om prøve om bord og behandler rundt 450 prøveresultater.

─ Vi ser en stødig økning i antall lospliktige seilaser som utføres ved hjelp av farledsbevis, denne utviklingen forventer vi vil fortsette. Innføringen av elektronisk saksbehandling vil frigjøre ressurser som vi trenger til å styrke kontroll og kvalitetssikring av farledsbevisordningen, opplyser seniorrådgiver Sten Terje Falnes i Kystverket.

Nye nettbaserte tjenester i e-Farledsbevis:

  • Mulighet til å følge fremdriften i hele søknadsprosessen.
  • Et system som støtter og leder søkeren ved utfylling av søknad.
  • Mulighet til å gjenbruke fartøysopplysninger som allerede er registrert i SafeSeaNet Norway.
  • Mulighet til å administrere og oppdatere egne kontakt- og personopplysninger.
  • Oversikt over gyldighetsområde for farledsbevis og behov for oppseiling og fornying.

 

 

 

 

Kilde: Kystverket

Siste nytt