Nye analyser gir bedre kvalitet

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Nye kvalitetsanalyser gir mer realistiske mål for harskning i fiskeoljer og dermed industrien bedre mulighet til kvalitetskontroll.

- Dagens godkjente standard analysemetoder for harsking, slike som peroksidtall og anisidintall, er ikke gode nok for å sikre høy kvalitet på fiskeoljer. Et spekter av analysemetoder må benyttes for å få et mest mulig riktig bilde av oljekvaliteten, sier forsker Stine Grimmer.

Forskere i Nofima Lipidplattform, et strategisk forskningsprogram på tvers av divisjonene i Nofima, har utviklet alternative kvalitetsanalyser som måler innholdet av bestemte oksidasjonsprodukter i oljene. Metodene er testet på en rekke ulike typer fiskeoljer med ulik harskningsgrad, og sammenlignet med standard analysemetoder. De nye kvalitetsanalysene er i større grad i stand til å dokumentere realistisk harskningsgrad enn de opprinnelige analysemetodene.

Hvorfor er det så viktig å kunne vite noe om harskningsgraden til fiskeoljen?
En harsk fiskeolje med uønsket smak og lukt kan føre til at du og jeg ikke tar fiskeolje. En kapsel med olje av dårlig kvalitet kan, etter at den er løst opp i magen, føre til oppgulp av harsk smak. Redusert kvalitet på fiskeoljer kan også medføre at man ikke oppnår de positive helseeffektene til omega-3 fettsyrene.

- Det er indikasjoner på at harsk olje hemmer cellenes eget antioksidantsystem og reduserer den betennelsesdempende effekten til omega-3 i cellemodeller, avslutter Stine Grimmer.

Forskningen er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Norges Forskningsråd.

Kilde:Nofima

Siste nytt