Nye minstepriser på råstoff til mel og olje

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Prisindikatoren for fiskemel viser en økning på 0,38 %, og for fiskeolje en reduksjon på 10,42 % sammenlignet med situasjonen da minsteprisene ble justert 07.10.13. Som følge av dette iverksettes nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse med virkning fra mandag 04.11.13

Siste nytt