Nytt kart over verdenshavene

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Planktonproduksjonen i verdenshavene varierer voldsomt. Et nytt kart viser havets egne ørkener og regnskoger.

Forskning.no har i samarbeid med forsker Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet i Bergen, fått tilgang et kart over havets planteproduksjon basert på  NASAs satellittmålinger.

Det er planteplanktonets klorofyll som gjør det mulig å skape et kart som dette.

Det nye kartet viser at:

  • I de subarktiske og subantarktiske havområdene opp mot Arktis og Antarktis er havet svært produktivt under våroppblomstringen. Det skaper igjen et rikt dyreliv.
  • Utenfor kysten av Vest-Afrika og det vestlige Sør-Amerika (Peru) finner vi den aller mest intense planteproduksjonen i verdenshavene. Begge steder strømmer kaldt og næringsrikt vann opp fra havdypet i en randsone nær land. Begge steder er det rike fiskerier.
  • Legg også merke til hvor produktiv Østersjøen er, sammenlignet med det golde Middelhavet. Nå forstår du hvorfor badevannet i Hellas er så klart.
  • Kartet forklarer også hvorfor om lag 80 prosent av fiskefangstene i verden, hentes opp fra mindre enn 20 prosent av verdenshavene.

Forside 

Les mer om det informative kartet på nettsiden forskning.no her:

Siste nytt