Saker til reguleringsmøte

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Sakslisten til reguleringsmøte denne uken er nå klar. Høringsmøtet er en viktig arena for Fiskeridirektøren til å drøfte sine forslag til reguleringer og til å orientere om utviklingen i enkelte fiskerier, og arrangeres i Bergen 6. og 7- november.

Møtet vil bli avholdt i Fiskeridirektoratet i Bergen sine lokaler på møterom 300. Møtet begynner klokken 09.00 begge dager. Møtet forventes avsluttet innen kl. 16.30 torsdag 7. november.

Link til sakslisten og alle dokumentene til møte finner du på Fiskeridirektoratets nettsider i linken her:

Siste nytt