Silda på Island er i bevegelse

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Kystvakten på Island er nå godt i gang med arbeidet for å skremme silda i Kolgrafarfjörður ut i havet.  Bruk av eksplosiver ser ut til å ha fungert,  slik at operasjonen med å skremme silda vil fortsette.

Kystvakten startet eksplosjonene på torsdag ettermiddag. Tre mindre båter går sakte rundt  silda i fjorden og skal lede den ut til havet.

Eggert Magnússon, operasjonsleder fortalte Vísir.is at silda var på farten.
- Ting skjer sakte, men vi trenger å eksperimentere med dette litt, sier han til avisen.


Kystvakten bruker såkalte "Thunderflashes" for å skremme silda. Det er små eksplosiver som gir en høy lyd og vibrasjoner under vann. Disse brukes også blant annet til å varsle dykkere.

Arbeidet  ble stoppet etter mørkets frambrudd på torsdag, men vil fortsette fredag dersom en vurdering viser seg at de er en suksess.


Ifølge Islands Marine Research Institute estimat, er rundt 70.000 tonn sild fanget i bukten.

sildefjord islandKilde: Reykajvìk Grapevine

Siste nytt