Sjømatrekord i oktober

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norge eksporterte sjømat for 7,3 milliarder kroner i oktober, i følge tall fra Norges sjømatråd. Aldri før har Norge eksportert sjømat for større verdi på en måned.

Dette skriver Sjømatrådet.

Sjømateksporten i oktober var 32 prosent, eller 1,8 milliarder kroner, høyere enn den samme måneden i fjor.

- Den sterke sjømateksporten i oktober skyldes i hovedsak tre forhold. Etterspørselen etter laks øker raskere enn produksjonen, hvilket fører til en høy laksepris. Det andre er at havbruksnæringen solgte en større mengde laks i oktober enn tilsvarende måned i fjor. Det siste forholdet er at eksporten av makrell til Asia øker i oktober, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 48,4 milliarder kroner. Det er en økning på 6,3 milliarder kroner eller 15 prosent, i følge tall fra Norges sjømatråd.

Lakserekord

Det ble eksportert laks for hele 4,2 milliarder kroner i oktober. Også for laksen er dette en toppnotering for en enkelt måned. Oppgangen er på 1,6 milliarder kroner, eller 60 prosent, i forhold til oktober i fjor.

Frankrike, Polen og Russland er de største kjøperne av laks fra Norge.

Ørreteksporten økte med 51 prosent eller 88 millioner kroner til totalt 262 millioner kroner i oktober. Hittil i år er det eksportert ørret for 1,9 milliarder kroner. Det er en økning på 469 millioner kroner i forhold til 2012. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Hviterussland.

Opp for makrell, ned for sild

Makrelleksporten økte med 306 millioner kroner, eller 33 prosent, til totalt 1,2 milliarder kroner.

Hittil i år er makrelleksporten redusert med 154 millioner kroner til totalt 2,3 milliarder kroner. For makrell er det Kina og Japan som er de viktigste kjøperlandene.

Eksporten av sild endte på 312 millioner kroner i oktober. Det er en nedgang på 9 prosent eller 31 millioner kroner.

Hittil i år er det eksportert sild for 2,1 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 1,1 milliard kroner eller 33 prosent. Russland og Tyskland er de største markedene for sild.

Ned for klippfisk, opp for saltfisk

Klippfiskeksporten falt med 198 millioner kroner i september til en samlet verdi på 346 millioner kroner. Eksporten fordeler seg med 194 millioner kroner på torsk, 118 millioner på sei, mens de resterende fordeler seg på lange, brosme og annen hvitfisk. Det største klippfiskmarkedet for torsk er Portugal, mens Brasil er det viktigste markedet for klippfisk av sei.

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, endte på totalt 56 millioner kroner som er en økning på 21 millioner kroner. 43 millioner kroner av dette er torsk, 7 millioner kroner er lange og 4,5 millioner er brosme. Portugal er det største markedet for saltfisk.

Opp for fersk- og fryst torsk

Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, økte med 2,5 millioner kroner i oktober til en total eksportverdi på 38 millioner kroner. I oktober økte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 77 millioner kroner til totalt 185 millioner kroner.

Siste nytt