Stopp i lukket kystgruppe sitt fiske etter sild før for 62°N

Publisert: av Odd F. Andersen

Melding fra Fiskeridirektøren: Stopp i lukket kystgruppe sitt fiske etter sild sør for 62°N

Kvoten for lukket kystgruppe i fisket etter sild sør for 62°N er beregnet oppfisket. Fisket stoppes fra og med i dag søndag 24. november kl. 18:00, med siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag kl. 22:00 i dag.

Uavhengig av denne stoppen kan fartøy i kystgruppen fortsatt fiske innenfor den garanterte kvoteenheten på 9,9 tonn.

 
FISKERIDIREKTØREN

Svar/henv:

Synnøve Liabø, 468 02 971

 

Siste nytt