Vellykket sildeoppstart for Domstein

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Oppstarten av produksjonen av nye sildeprodukter og introduksjonen av disse i markedet, har vært vellykket, melder Domstein-konsernet som har et totalt driftsresultat i 3. kvartal på kr - 4,9 mill. mot kr -1,9 i fjor.

Det er gjennomført en rekke driftsmessige og organisatoriske tiltak som skal utløse kostnadssynergier og gi styrket konkurransekraft i  Domstein-konsernets  som for tredje kvartal melder om driftsinntekter i  2013 på kr 112,5 mill. mot kr 95,2 mill. i fjor. EBITDA var kr -0,6 mill. mot kr 4,5 mill. i fjor. EBIT var kr -3,6 mill. mot kr 0,7 mill. i fjor. Totalresultat for perioden var kr - 4,9 mill. mot kr -1,9 i fjor.

Driftsinntektene hittil i år var kr 346,1 mill. mot kr 297,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,7 mill. mot kr 6,8 mill. i fjor. EBIT var kr -4,4 mill. mot kr -5,0 mill. i fjor, og totalresultatet kr -8,0 mill. mot kr -12,9 mill. i fjor.

Konsernets balanse pr. 30. september utgjorde kr 430,2 mill. mot kr 413,6 mill. i fjor. Bokført egenkapital var kr 135,1 mill. mot kr 130,2 mill. i fjor. Egenkapitalandelen var 31,4 % mot 31,5 % i fjor. Netto rentebærende gjeld var kr 207,0 mill. mot kr 213,5 mill. i fjor.

Tredje kvartal er lavsesong for Domstein. Det har likevel vært positiv salgsutvikling i forhold til foregående år. Ordresituasjonen er god foran hovedsesongen på slutten av året, skriver Domstein på egne nettsider.

 

Siste nytt