20 millioner inn i ny fabrikk på Færøyene

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Havsbrun, det heleide datterselskapet av Bakkafrost , har bestemte seg for å delta med en 30 % eierandel i en ny
pelagisk fabrikk for konsum produksjon på Færøyene. Andelen  av investeringen er på mellom  16-20
millioner danske kroner.

- Dette er en strategisk investering for Bakkafrost, for å sikre langsiktig tilgang på marine råstoff til vår produksjon av laksefôr. Vår laks er godt kjent i høy grad markedet, for dens betydelig innhold av marint råstoff og omega-3 . For å sikre denne andelen i våre produkter i fremtiden, har vi besluttet å delta i dette prosjekt. Bakkafrost vil ikke delta i
driften av fabrikken.  Det sier  Regin Jacobsen CEO i Bakkafrost i en børsmelding torsdag.

Den totale investeringen i fabrikken er anslått til rundt 200 millioner DKK.
Fabrikken får en  totalt innfrysingskapasitet på 600 pr tonn per dag.

I tillegg til å fryse hel fisk, vil fabrikken være i stand til å produsere filet, hodekuttet fiske og nedgradert fisk fra pelagiske fabrikker.

Etter planen vil fabrikken starte drift i løpet av sommeren 2014.


Siste nytt