Årsmøter i Norges Sildesalgslag

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Norges Sildesalgslag holder årsmøte i Alta i 2014, i Bergen i 2015 og i Stavanger i 2016.  Detaljer og datoer finner du her:

Årsmøtet i lagets styrende organer velges blant aktive fiskere i de ulike flåtegrupper. Årsmøtet er satt sammen forholdsmessig etter antall medlemsfartøy i de ulike flåtegrupper, fartøyenes geografiske tilhørighet, eiere/mannskap, og består av 60 representanter. 
Årsmøtet bestemmer blant annet lagets vedtekter, velger styret og kontrollkomité.
I tillegg fastsetter Årsmøtet lagsavgiften.

Ordinære Årsmøter holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Årsmøtet i 2014 avholdes 14. og 15. mai  på Rica Hotel Alta

De neste årene er det planlagt årsmøter i 2015 som blir avholdt på Hotel Rica Ørnen i Bergen 7.- 8. mai.
I 2016 avholdes årsmøtet på Clarion Stavanger dagene 12. - 13. mai.

Siste nytt