Beskjeden start på loddefisket

Publisert: av Roar Bjånesøy

Etter noen småfangster øst av Langaneset av den første båten på feltet er de 5 båtene på feltet nå på leting etter lodda litt lenger sør.

-Det kan virke som om lodda ennå ikke har samlet seg høyt nok og tett nok i sjøen for notfiske, sier salgleder Kenneth Garvik ved Sildelaget.

11 båter har nå meldt utseiling til Island og i løpet av dagen blir det flere båter som vil lete i området rundt 65 grader nord.

Ifølge islandske nettsider har den islandske trålflåten hatt jevnere fangsting, den siste uken meldes det om over 11 000 tonn fangstet av de 13 trålerne i aksjon der.
Men også islendingene har vært på leting det siste døgnet ifølge rapporter fra feltet.
 
I fjor kom første fangsten fra Island 19 Januar og før måneden var over var det tatt hele 23 800 tonn.

-Når lodda først kommer opp og samler seg langsmed kanten er det erfaringen vår at det fort kan bli godt fiskeri, sier Garvik
 
Tidligere i uken åpnet Fiskeridepartementet for at to og to båter kunne bytte kvoter for loddefisket ved Island og i Barensthavet.

-Dette var godt motatt av fiskerne, og så langt rapporterer Fiskeridirektoratet at over 30 søknader om kvotebytte har kommet inn, sier Garvik.

Siste nytt