Faktorer på NVG sild for ringnot og trål

Publisert: av Odd F. Andersen

Faktorer i ringnot- og trålgruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2014

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

Faktorer i ringnot- og trålgruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2014
Faktor i det konsesjonspliktige ringotfisket etter norsk vårgytende sild i 2014 er fastsatt til 2,79.
Faktor for fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål i 2014 er fastsatt til 1,9.

FISKERIDIREKTØREN
Svar/henv: Inger-Anne Arvesen
46802857

Siste nytt