Fiskets gang uke 2

Publisert: av Kenneth Garvik

Sildefiske i nord, fra vest av Lofoten til fjordene på Troms. Makrell fra utenlandske båter, og på Island er loddefiske i gang for Islandske båter.

NVG-Sild:

Sildefiske i nord er det fiskeri flest båter har startet med i pelagisk. Sist uke hadde vi 29.000 tonn i journalen. Av dette kvantum har kystflåten tatt hoveddelen med hele 21.300 t, der den minste kystflåte har lås-satt vel 2.000 t av gruppens kvantum. Ringnot har fisket 7.300 t og fra en båt i trålgruppen har vi innmeldt knappe 400 t.

 

Fisket har foregått på forskjellige områder. På Tromsfjordene har den minste flåte fisket i fjordarmene på vestsiden av Kvaløya. I tillegg trakk det bra med sild inn på Malangen der det var godt fiskeri i slutten av uken. Vi må mange år tilbake for å finne sildefiske fra dette område.

 

På vestsiden av både Vesterålen og Lofoten har det og periodevis vert godt sildefiske. Her melder flåten om at silda har satt kursen sørover mot gytefeltene.

 

Størrelsene på silda varierer fra 300 gram til 353 som høyest. Tendensen er at silden som står innerst på fjordarmene har lavest snittvekt. Snittet for alle fangster ligger på 333 gram.

 

Prisene varierer både ut fra kvantum på fangst, størrelse på sild og utbudsområde. Lås-satte fangster ligger med priser på vel kr 4,10 i snitt. For fangster tatt direkte ligger snittprisen på kr 5,06 med kr 4,20 som lavest levert i nord, og vel kr 6,- levert lengst sør.

 

Med ytterligere kvotereduksjon på NVG silden har flere av de minste kystbåter tatt sine tilmålte kvoter. I kommende uke forventer vi fortsatt deltagelse fra kystbåter, samt noen få trålere og ringnot.

 

 

 

Makrell:

Fra utenlandske makrelltrålere har vi sist uke innmeldt 7.200 tonn fordelt på 7 forskjellige båter. Dette er fartøy fra Skottland, Shetland, Irland og Danmark.

 

Fisket av makrell har foregått, som normalt på denne tiden, nord av Hebridene. Det meldes om mye makrell i dette område, og utfordringene for båtene er å få passelige trålhal når makrellen står så tett.

 

Størrelsen på makrellen ligger med snittvekter i området 360- 380 gram. Alle fangstene er omsatt på leveringsavtaler der prisen blir bestemt ut fra størrelser og kvalitet ved landing.

 

Det meldes fra kjøperhold om god interesse for makrell i verdensmarkedet. Derfor er det beklagelig at vi ikke har på plass en bilateral avtale med EU slik at også norske båter kunne fisket makrell nå.

 

Vi forventer også makrell fra den utenlandske flåte i kommende uke.

 

 

 

Nordsjøsild:

To trålere har vert ute i Nordsjøen og fisket sild, og totalt er det tatt 640 tonn fra disse.

 

To fangster er tatt på Vikingbanken med størrelser fra 162- 175 g og en er tatt øst av Frigg med mindre sild på 140 g i snitt.

Interessen for nordsjøsild er laber da det er mye sild på lager, samt at silden på denne tiden er relativ mager.

 

Fangstene tatt sist uke er omsatt til norsk kjøper for priser i området kr 3,14- 3,42.

 

Fra Oslofjorden har vi en fangst tatt fra en kystbåt på 20 tonn som er omsatt til svensk kjøper.

 

 

 

Kystbrisling:

Fra Horten/ Tønsberg området har vi 3 fangster med stor kystbrisling på til sammen 80 tonn.

 

To fangster er solgt til Sverige, og en til Norsk kjøper

 

 

 

Lodde:

Ingen norske båter har tatt utseiling til loddefiske ved Island. Fra kilder på Island meldes det at flåten der har startet sitt fiske. Dårligt vær har hemmet flåten i perioder, og søndag kveld lå en håndfull båter 60 n.mil nord av Langanes og trålte etter lodde. Det meldes om fangster på opp til 1.200 tonn.

 

Norske båter har ikke mulighet for å bruke trål i dette fiske og normalt må en vente til slutten av januar før lodda blir tilgjengelig med not. I fjor var første fangst fra norsk båt innmeldt 19 januar.

 

 

Bergen 13.01.14

Kenneth Garvik

[email protected]                 

 

Siste nytt