Fiskets gang uke 3

Publisert: av Roar Bjånesøy

Litt mindre aktivitet i NVG-sildfiske, makrell fra utenlandske fartøyer og de første båtene har begynt på tur til de islandske loddefeltene.

Det er i denne uke fanget ca. 25.700 tonn NVG-sild. Av dette har ringnot tatt 5 000 tonn, trål 3 800 tonn og kyst 16 900 tonn. Av kyst er sitt kvantum er 540 tonn låssatt. Fisket foregår fra Tromsøområdet i nord til Træna i sør. Størrelsen på silda er som tidligere, fra 280 til 353 gram og med ett snitt på 327 gram.

Prismessig er det litt oppsving, varierer fra kr. 4,10 til kr. 5,78 og med ett vektet snitt fra auksjonene på kr. 5,10. Dette oppsvinget har nok en sammenheng med at flere fartøyer har vært mer mobil med hensyn til utbudsområde og at større kvantum er levert til kjøpere lengre sør, helt ned til Danmark.
Utenom fiske i nord er det en liten flåte på Trøndelag og Mørekysten som har fisket 140 tonn sild i sitt nærområde. Fangstene varierer fra 8 til 50 tonn og størrelsen på denne silden er på fra 210 til 230 gram.

I kommende uke forventes at mer av aktiviteten flyttes lengre sør i og med at det er registrert mye sild ved Træna, men deltagelsen fra kystflåten vil trolig avta en del. Spesielt minker det med båter som låssetter. Og mange, både større og mindre kystbåter har ikke  kvote igjen eller ønsker ikke å fiske mer nå i vinter.

Denne uke har det kommet 6 utenlandske båter med makrell til norske anlegg, totalt 5 600 tonn. Størrelse fra 345 til 365 gram i snitt. Fisket foregår i samme område som tidligere, rute 4372-80. Dette er tilstøtende ruter som ligger nord av nordspissen (Butt of Lewis) på Hebridene.

I tillegg er det tatt en fangst i rute 4239. Dette området ligger litt lengre øst, nordvest av Orknøyene. Også i innkommende uke forventes det mer makrell fra denne flåten.

Loddefiske ved Island
Torsdag tok det første fartøyet på tur til Island. Det var «Trønderbas» som var først ute og neste som er gått er «Brennholm» og «Storeknut». Fra Island har vi fått informasjon om at fisket som nå pågår øst av Langaneset er godt, opp i 1000 tonn i døgnet på 3-4 hal (det er kun trålfiske nå), men at fisket har vært noe værhindret enkelte dager. Størrelsen på samfengtlodda er fra 39 til 45 stk. pr.kg, noe større nå enn den var i begynnelsen av sesongen hvor den var helt oppi 55 stk. pr. kg. Det forventes at en del fartøyer vil gå til Island de første dagene. Nå søndag kveld får vi opplyst fra feltet, 66 grader 8 minutter nord og 11 grader og 44 minutter vest, at værforholdene er svært dårlig, så dårlig at det ikke er leteforhold. Loddefiske i Barentshavet

Fredag ettermiddag foretok Fiskeridirektoratet trekning blant de påmeldte båtene i trål og kystgruppen. Av de påmeldte 22 trålerne får 8 delta og det er satt en faktor på 1,2.

Av kystgruppens 125 påmeldte får 30 delta og her har alle en kvote på 200 tonn pr. fartøy.

For ringnotgruppen var det ingen loddtrekning, her ble det fastsatt en faktor på 0,69, det vil si at et fullstrukturert ringnotfartøy med 650 basistonn kan fiske knappe 450 tonn Barenthavlodde i vinter.Bergen 19. januar 2014
Odd Fredrik Andersen


Se også Fiskets gang uke 2  her:

Siste nytt