Fiskets gang uke 4

Publisert: av Kenneth Garvik

Lavere kvantum gav prisoppgang på NVG silden. Lavere makrellkvantum fra vest, og på Island har uværet sendt båtene i havn.

NVG-Sild:

Færre båter i sildefiske gav et lavere ukeskvantum en de to foregående ukene. Fordelt på 55 forskjellige sildebåter ble det innmeldt 21.600 tonn sist uke. Ser vi på fordelingen mellom gruppene har kyst fisket 11.800 t, trålerne 8.300 t og fra ringnot har vi bare 1.500 t.

 

Den store silden som er på gytevandring er fisket i området fra sørvest av Træna i sør til området utenfor Tromsø i nord. Hoveddelen, 12.900 t, av kvantumet er tatt i fangstrute 06-27 som ligger sørvest av Træna.

Fiskerne melder om mye sild i dette området, og flere rapporterer om sammenhengende og tette konsentrasjoner over flere titalls nautiske mil.

 

Som tidligere i vinter er snittstørrelsen på silden stor. Totalt for hele kvantumet ligger den på 328 gram. Vi har hatt innslag av mindre sild for fangstene tatt lengst nord og som lavest snittvekt har vi 270 gram.

 

Med lavere kvantum har vi hatt en stigende prisutvikling denne uken. Snittprisen for hele kvantumet ble kr 5,32. Høyeste pris i auksjonen var kr 5,69.

 

Det forventes ikke de store kvanta med NVG sild i kommende uke. Flere fra både kyst, - og trålgruppen er i havn med kvotene.

 

 

 

Makrell:

Beskjedene kvanta med utenlandsk makrell sist uke med bare 4.900 tonn fra tre skotske og to danske makrelltrålere.

 

Også denne uke har makrellfisket foregått nordvest av Hebridene.

 

Størrelsen på makrellen ligger med snittvekter i området 330- 373 gram. Alle fangstene er omsatt på leveringsavtaler der prisen blir bestemt ut fra størrelser og kvalitet ved landing.

 

Vi får håpe flere båter kommer i fiske der vest og at østavindskulingen i Nordsjøen avtar slik at flere velger å seile til Norge med makrellen.

 

 

 

Lodde:

«Trønderbas» som var første båt til loddefeltet øst av Island fikk seg en slump på 135 tonn i to kast midt i uken. Etter dette ble det ingenting å se igjen og med dårlige værutsikter gikk båten inn og leverte slumpen på Island.

 

De andre båtene (9 stk.) som kom fram før helgen søkte havn på Island grunnet uvær.

Totalt har 16 båter nå meldt utseiling til dette loddefiske.

Med den nye kvotebytte ordningen som kom på plass i uken vil antall båter som deltar i dette fiske kraftig redusert. Så langt har 60 båter byttet loddekvoter seg imellom på Island og Barentshavet.

 

Vi får håpe på godt vær og at lodden samler seg igjen i store mengder øst av Island i kommende uke.

 

Bergen 27.01.14
Kenneth Garvik
[email protected]                 

 

 

 

Les også:  Fiskets gang fra uke 3 her:


 

 

Siste nytt