Klar for Islandslodde

Publisert: av Roar Bjånesøy

De første norske fartøyene gjør seg nå klar for å gå til Island. Det islandske fiskeriet er allerede i gang og norske fartøy kan fiske 40 869  tonn i Islandsk økonomiske sone i 2014.

- De islandske trålerne som har vært i aktivitet i området rundt 50 mil nordøst for Langaneset har hatt litt varierende vær, men har hatt opptil 1 000 tonn per dag på 3-4 hal, sier Odd Fredrik Andersen, salgsleder i Sildelaget.

- Snittstørrelsen de siste dagene har vært fra 39-45 stk per kilo, ned fra rundt 50 og over litt tidligere, sier Andersen og legger til at det ikke har vært så mange islandske båter i fiske så langt. Siste tall fra Island viser at 7 fartøy har levert rundt 6 000 tonn. Den islandske loddekvoten for 2014 er på 80 659 tonn.

Norske fartøy kan fiske til sammen 49.189 tonn lodde i havområdene ved Island, Grønland og Jan Mayen i sesongen 2013/2014, hvorav 40.869 tonn lodde i islandsk økonomisk sone  (IØS).  Foreløpig er det satt en totalkvote (TAC) for området på 160.000 tonn.

Den norske andelen av TAC er på 8 %.  Det utgjør et samlet kvantum på 12.800 tonn.  I tillegg kommer en Smutthulls-kvote på 34.921 tonn som i sin helhet kan fiskes i IØS.  En kompensasjon for ufisket kvantum i 2012/2013 på 1468 tonn, som også kan fiskes i IØS, kommer også i tillegg.

Til sammen betyr dette at norske fartøy kan fiske totalt 40.869 tonn i islandsk sone.

Ifjor gikk de to første båtene ut den 16 Januar og tre  dager senere meldte Vestviking som første båt inn 400 tonn tett fulgt av Østerbris med 570 tonn. Begge fangtsene gikk til Brødrene Sperre og Nils Sperre. Fisket foregikk frem til 16 Februar med 24 000 tonn levert i Januar og 16 200 tonn i Februar 2013 av de 72 fartøyene som deltok i fisket.

Snittstørelsen på lodda ifjor var på 37-38 stk per kilo, som var veldig positivt fra året før.

Av fjorårets 39 975 tonn fisket ved Island, gikk 31 700 tol konsum, 7 200 tonn til mel/olje og rundt 1 000 tonn til sjølproduksjon. Mesteparten av lodda var levert i Norge. I underklant av 5 000 tonn gikk til utlandet, hoveddelen til mel/olje.  Snittprisene for 2013 var på ca 2,80 for konsum og 2,27 for mel/olje.

-Starten på et nytt fiskeri for året er alltid spennende, sier Andersen, som altså forventer at flere fartøyer snart setter kursen mot Island.
 

 

 

Siste nytt