Kraftig økning i sjømateksporten

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Etter to år med nedgang gjør sjømateksporten et kraftig hopp oppover, og setter ny rekord i 2013. Norge eksporterte i fjor sjømat for 61 milliarder kroner. Dette er 17 prosent mer enn året før.

Fjorårets sjømateksport er 13 prosent høyere enn den tidligere rekorden. Den var på 53,8 milliarder og ble satt i 2010.

- Den viktigste forklaringen på eksportrekorden er høy etterspørsel etter norsk laks på verdensmarkedet, noe som har gitt sterke priser i 2013, sier administrerende direktør Terje E. Martinussen i Norges sjømatråd.

Gjennomsnittsprisen for fersk, hel laks fra Norge var 39,74 kroner per kilo. Dette er 44 prosent mer enn året før. Norge eksporterte laks og ørret for 42,2 milliarder kroner i 2013.

- Et annet sentralt trekk i rekordåret 2013 er at Norge aldri har eksportert mer torsk. Særlig har eksporten av fersk og fryst hel torsk økt. Norge har aldri solgt mer fersk torsk eller hatt større inntekter fra denne eksporten enn vi hadde i fjor, sier Martinussen.

Ved årets slutt hadde Norge eksportert 56 prosent mer fersk torsk enn i 2012. Verdien av denne eksporten var også 19 prosent høyere.

- Kvoten har som kjent vært stor, så denne delen av sjømatnæringen har tatt kraftige priskutt for å få denne posisjonen. Vi ser like fullt at produktene fersk torsk og særlig sesongproduktet fersk skrei blir stadig mer populære. Dette gjelder for eksempel i marked som Sverige og Storbritannia. Dersom næringen er nøye med å ta vare på kvaliteten og i sterkere grad tilpasse leveransene til markedet, tror jeg det er mulig å ta ut enda større verdier av fersk torsk i årene som kommer, sier Martinussen.

Norge eksporterte torsk, sei og hyse for ti milliarder kroner i 2013. Dermed er verdien av torskefiskeksporten på nivå med året før, mens mengden er økt med 11 prosent.Russland vårt viktigste marked


Norge eksporterer nå sjømat til om lag 140 ulike land over hele verden. Av disse er Russland det viktigste markedet. Til sammen eksporterte Norge sjømat for 6,6 milliarder kroner til Russland i 2013. Økningen fra året før er på ti prosent. Det gjør også Russland til det fjerde største vekstmarkedet for norsk sjømat i 2013.

Frankrike er det nest største markedet for norsk sjømat, med en eksport på 5,9 milliarder kroner. Dette er 20 prosent mer enn året før. Dermed er Frankrike også det nest største vekstmarkedet, kun slått av Polen.

EU er den norske sjømatnæringens viktigste markedsområde. I 2013 gikk 59 prosent av den totale sjømateksporten til EU. Norge er også den største leverandøren av sjømat til EU landene.


Lavere eksport av pelagisk fisk


Når det gjelder annen sjømat har Norge eksportert pelagisk fisk for 6,5 milliarder kroner i 2013. Nedgangen på 18 prosent fra i fjor skyldes hovedsakelig lavere kvoter og lavere priser på sild. Makrelleksporten var på 2,9 milliarder kroner, en nedgang på fire prosent.

Eksporten av reker og skalldyr endte på 475 millioner, en nedgang på 42 prosent i forhold til 2012.

Les mer om eksporten av pelagisk gisk i 2013 her:

Siste nytt