Kunngjøringer om leiefartøy

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Havforskningsinstituttet har nå flere kunngjøringer om fartøy de ønsker å leie.  Det gjelder både til undersøkelser av sildebestanden på Mørekysten og biologisk prøvetaking av landet fangst fra andre båter ved fiskebruk på kyststrekningen Varanger- Helgeland.  Flere detaljer og utlysningstekst finner du her:


Havforskningsinstituttet ønsker å inngå avtale med en - 1 - reder om leie av et fartøy på mellom ca. 15-25 meter til biologisk prøvetaking av landet fangst fra andre båter ved fiskebruk på kyststrekningen Varanger- Helgeland i 3 perioder på til sammen 120 døgn hvert år i perioden 2014-2017.
 
Periode nr. 1:    10.2-12.4    (62 døgn)
Periode nr. 2:    22.4-16.5    (25 døgn)
Periode nr. 3:    10.11-12.12    (33 døgn)
 
Prøvetakingen består av lengdemåling, veiing og uttak av ørestener (otolitter), genetiske prøver etc. Arter det blir tatt prøve av er bl.a. torsk, hyse, sei, uer, kveite og blåkveite.
 
Hvis fartøyet er utrustet med egen juksamaskin, kan det bli aktuelt å benytte denne for prøvetaking.
 
På to av turene blir starthavn Tromsø, og på en av turene Sandnessjøen, Brønnøysund eller Bodø.
Antall representanter fra leier om bord er to.
 
Tilbudsfrist 28.01.14 klokken 1400.
 
Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk nettsiden til Doffin. Søk frem Havforskningsinstituttet under "Søk kunngjøringer". Da vil du få oversikt over våre nåværende kunngjøringer. For nærmere informasjon om anskaffelsen vises det til konkurransegrunnlag som er vedlagt kunngjøringen på Doffin."___________________Havforskningsinstituttet skal gjennomføre undersøkelser av sild på Mørekysten i totalt 5 døgn. Toktet gjennomføres i samarbeid med et amerikansk forskningsfartøy som skal utprøve lavfrekvent akustikk til kartlegging og kvantifisering av gytebestanden av sild.

Til oppdraget ønskes tilbud på leie av ett kombinert ringnot/trålfartøy eller kystnotfartøy.  
Toktet starter og avslutter i Ålesund.

Med forbehold om at nødvendige tillatelser blir gitt vil kontrakten vare fra og med 17. februar 2014 til og med 21. februar 2013, totalt 5 døgn.

Det skal ikke tas fangst under toktet utenom prøver av registreringer. Eventuell fangst som leveres må tas av fartøyets egen kvote.

Fartøyet må etter nærmere avtale med leier ligge i Ålesund dagen før toktstart for klargjøring av utstyr og kalibrering før toktstart.
Antall representanter fra leier om bord er fire.

Tilbudsfrist 29.01.14 klokken 1200.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk nettsiden til Doffin. Søk frem Havforskningsinstituttet under "Søk kunngjøringer". Da vil du få oversikt over våre nåværende kunngjøringer

Siste nytt