Loddefisket Islandsk økonomisk sone

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Loddefiske ved Grønland, Island og Jan Mayen - utseiling og innseiling til Islands økonomiske sone (IØS). Med bakgrunn i at Norges Sildesalgslag er gitt i oppgave å administrere utseiling og innseiling til loddefiske i IØS i sesongen 2013/2014, vil vi herved presisere følgende

Med bakgrunn i at Norges Sildesalgslag er gitt i oppgave å administrere utseiling og innseiling til loddefiske i IØS i sesongen 2013/2014, vil vi herved presisere følgende:

I perioden fra 1. januar 2014 til 15. februar 2014 er det antall norske fartøyer som får adgang til å fiske samtidig i IØS 25.  Fartøyer som har tatt utseiling til loddefisket skal melde fra til Norges Sildesalgslag ved inngang til IØS.  I den rekkefølge de melder inngang til IØS gis fartøyene tørn for fiske.  Norges Sildesalgslag vi fastsette innseilingsstopp for fiske i IØS når antallet på 25 fartøy nås.  Adgang for ytterligere fartøyer til å fiske i IØS gis videre i henhold til rekkefølgen på tørnlisten for fiske i IØS. 

Fartøyer som går til islandsk havn betraktes som fartøyer som har avsluttet fisket.  Om disse fartøyene senere ønsker å fortsette fisket i IØS, må de melde fra til Norges Sildesalgslag når de er klar til å starte fiske i IØS igjen (f.eks etter at fartøyet er ferdig utlosset eller etter at skade på redskap/fartøy er utbedret).

Dette til deres informasjon.


Siste nytt