Nytt departement

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

1. januar 2014 etableres det nye Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk.

- Den nye regjeringen har som ambisjon å utvikle norsk sjømatnæring til å bli en av landets store og viktige næringer i framtiden.  Marin sektor skal bli ett av de solide bena - ved siden av oljen.  Det sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker på de nye nettsidene sammen med næringsminister Monica Meland i presentasjonen av det nye departementnet.
 

Det nye departementet får i underkant av 300 ansatte, der om lag 100 av disse kommer fra det gamle Fiskeri- og kystdepartement.

Reier Søberg blir departementsråd og  Arne Røksund vil være assisterende departementsråd, skriver avisen Kyst og Fjord.

- Med samlingen av disse to departementene har vi samlet det mest omfattende settet av næringsrettede virkemidler som noe departement noen sinne har hatt.  Det skal næringslivet merke, sier næringsministeren.

Siste nytt