Nytt milliardmarked for norsk sjømat

Publisert: av Roar Bjånesøy

EFTA og India er i ferd med å avslutte forhandlingene om en frihandelsavtale. Avtalen betyr at norsk sjømatnæring får tilgang til et tollfritt marked på 1,2 milliarder mennesker.

Dette melder nrk.no

 Vi er helt i sluttfasen på forhandlingene om en frihandelsavtale med India. Hvis den kommer på plass, vil det gi store muligheter for bransjen, sier statssekretær Amund Drønen Ringdal i Nærings- og fiskeridepartementet.

For EFTA-landet Norge kan avtalen bli viktig. Nå vil departementet arbeide for å bedre markedsadgangen i enda flere land.


- Det er viktig for oss. Parallelt med disse forhandlingene ønsker vi å sikre så god som mulig handelsadgang på viktige sjømatprodukter, sier Ringdal.

Da det ble klart at frihandelsorganisasjonen WTO ikke klarte å bli enige om en ny global handelsavtaleavtale, begynte Norge å søke avtaler med enkeltland. Avtalen med Korea er blant de ferske avtalene, og har ført til økt lakseeksport.


- Det har stor betydning å få denne avtalen med et av de største landene i verden som også har en god utvikling i økonomien, sier Egil Sundheim, ansvarlig for markedsadgang i Norges Sjømatråd.

- Det markedet som åpner seg har en brukergruppe med beste kjøpekraft i størrelsesorden 100-150 millioner mennesker etter vurderinger vi har gjort, heter det på NRK.no

Siste nytt