Pelagisk omsetning på 5,8 milliarder

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Med en samlet verdi på 5,8 milliarder kroner i 2013 er det lavere kvantum og pris på sild som er årsaken til at omsetningen går ned.

Samlet omsetning  i 2013 er ikke endelig, men kommer til å ende på om lag 5,8 milliarder kroner.  Dette er 1,1 milliard mindre enn året før.
 
 
Samlet gjennom hele 2013 er det omsatt 1,2 millioner tonn fisk.  Det er en nedgang på 140.000 tonn sammenlignet med året før.


Det er omsatt 385.000 tonn NVG-sild til en samlet verdi på knappe NOK 2 milliarder gjennom Norges Sildesalgslag i 2013.  Snittprisen gjennom hele året er på kr. 5,14 pr. kg. Det er en reduksjon i kvantum på 135.000 tonn iforhold til året før.


- Mye av årsaken til den reduserte omsetningen ligger nettopp her, sier informasjonsdirektør Jarle A. Hansen.
Vi har hatt en verdireduksjon på NVG-sild det siste året som utgjør 1,2 milliarder kroner.  Snittprisen i 2013 har vært en kroner mindre enn det gode året 2012.  Det setter sine spor, sier Hansen.


- For makrellen ser vi at 2013 har vært et år med marginal verdiforskjell fra 2012 til 2013.  Det er verdt å merke seg at prisene for makrell for mange nok ble bedre enn fryktet ved inngangen til året.  Samlet gjennom hele 2013 er snittprisen for makrell 8,85 kr. pr. kg, mot 7,99 kr. pr. kg året før, forteller Hansen.


Samlet omsatte NSS 241.000 tonn makrell til en samlet verdi på 2,1 milliarder kroner i 2013.Flere detaljer og kompeltt omsetningsoversikt kommer i løpet av noen dager, når alle sedler for 2013 er endelig avregnet.

Siste nytt