Reguleringer 2014

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

En samlet oversikt over fiskerireguleringe for 2014 blir nå oppdatert fortløpende etterhvert som reguleringene er klare fra Nærings- og Fiskeridepartementet.

På en samlet side hos Nærings- og Fiskeridepartementet oppdateres reguleringene for 2014 fortløpende. 
Hele oversikten finner du hos Fiskeridepartementet her:

Siste nytt