Russland fortsatt vårt største marked

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

For norsk sjømat er Russland fortsatt det største og viktigste markedet.  I 2013 eksporterte Norge sjømat til en verdi på 6,6 milliarder kroner til Russland.

Alle de 10 viktigste markedene for norsk sjømat har hatt vekst i løpet av fjoråret. 
- Polen og Danmark er viktige mellomstasjoner for bearbeiding videre inn i Europa.  Mens EU som region tar i mor de største verdiene på 36,1 milliarder kroner.  Det utgjør 49 % av den totale norske eksporten, sa Terje Martinussen da Norges Sjømatråd presenterte eksporttallene for 2013.

Norge er dermed en av EU´s viktigste leverandører av sjømat.
Vi ser også at restriksjonene i Russland er uheldig, fordi dette begrenser muligheten for å ta ut det potensiale vi har i Russland.  Selv om næringen håndtere dette med en ekstra innsats både fra norsk og russisk side er det vanskelig å ta ut hele potensiale, sa Martinussen.

Den største prosentvise økning i løpet av fjoråret ser vi i Asia. 
Asia er gått forbi Øst-Europa som det neste viktigste og største markedet.  Økningen her er på 24 % i 2013, sa Martinussen som viste til at det særlig har vært vekst i sør-øst Asia. Siste nytt