Sammenslåingen av Norway Pelagic, Egersund Fisk og Welcon godkjent

Publisert: av Roar Bjånesøy

Transaksjonen mellom hovedeierne av de tre selskapene,  Austevoll  Seafood ASA og Kvefi AS,  er nå godkjent av alle relevante konkurransemyndigheter.

Det vises til børsmeldinger 12. august 2013 og 20.desember 2013 vedrørende avtalen mellom Austevoll Seafood ASA (AUSS) og Kvefi AS (Kvefi) (kontrollert av Kverva AS) om sammenslåing av aktiviteter innenfor pelagisk fiskemel & fiskeolje og konsum i Europa, heter det i en pressemelding fra Austevoll Seafood.


Transaksjonen er nå godkjent hos alle relevante konkurransemyndigheter, transaksjonen gjennomføres umiddelbart i samsvar med avtalen mellom partene ved at AUSS og Kvefi blir eier av 50% hver i selskapet Pelagia AS (Pelagia) som vil drive den sammenslåtte virksomheten videre.


Egil Magne Haugstad vil være CEO i Pelagia og selskapets hovedkontor vil være i Bergen. Det nye
styret i Pelagia består av Helge Singelstad (styrets leder), Helge Moen, Arne Møgster, Gustav Witzøe og
Helge Møgster.


Følgende selskaper inngår i transaksjonen, og vil være 100% eid av Pelagia:

Welcon Invest AS (Welcon) som driver produksjon av fiskemel, proteinkonsentrat og fiskeolje i Norge, UK
og Irland. Welcon har i dag seks produksjonsanlegg for fiskemel og olje, samt tre produksjonsanlegg for
proteinkonsentrat og olje. I tillegg har Welcon et anlegg med betydelig lagringskapasitet i Egersund som
er godkjent som grensestasjon for import av protein og oljer fra tredjeland. Welcon hadde i 2012 249
årsverk og ledes av Arne Møgster. Styret i Welcon består i dag av Arne Møgster, Helge Singelstad, Helge
Møgster og Britt Kathrine Drivenes.


Norway Pelagic Holding AS, tidligere Norway Pelagic ASA (NPEL), driver mottak, foredling og salg av
pelagisk fisk til konsum og har 13 produksjonsanlegg lokalisert i Norge, fra Honningsvåg i nord til
Sirevåg i sør. I tillegg eier NPEL 50 % av et produksjonsanlegg på Shetland. Selskapet hadde 415
årsverk i 2012 og ledes av Tor Vikenes. Styret i NPEL består i dag av Arne Møgster (styreleder), Britt
Kathrine Drivenes, Siren Grønhaug, Endre Sekse og Jorunn Frøyen.


Egersund Fisk AS (Egersund) som er morselskap i et konsern som omfatter virksomhet innenfor produksjon
av fiskemel og fiskeolje samt mottak, foredling og salg av pelagisk fisk til konsum. Egersund har ett
produksjonsanlegg for fiskemel og fiskeolje i Egersund i Norge samt to produksjonsanlegg for mottak
og foredling av pelagisk fisk til konsum i Egersund og Tromsø. I tillegg har Egersund et anlegg i Skagen,
Danmark, for videreforedling. Egersund eier 50 % av Norsildmel AS som driver kjøp og salg av fiskemel,
fiskeolje, konsentrat og andre tilliggende produkter.Norsildmel behandles som tilknyttet selskap (egenkapitalmetoden) i Egersund sine regnskaper. I
tillegg er Egersund medeier i to fartøy med pelagiske kvoterettigheter. Egersund hadde 217 årsverk i 2012
og ledes av Egil Magne Haugstad. Styret består i dag av Gustav Witzøe (styreleder),
Egil Magne Haugstad, og Helge Karstein Moen.


Det vil bli gitt en nærmere presentasjon av den sammenslåtte virksomheten i forbindelse med AUSS sin
presentasjon av fjerde kvartal 2013 i Oslo den 25. februar 2014.


Kontaktpersoner:
CEO Arne Møgster Tlf.: +47 91 66 10 49
CFO Britt K. Drivenes Tlf.: +47 91 66 10 37

Siste nytt