Seltelling med droner

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningsinstituttet skal forsøke å telle grønlandssel og klappmyss ved å bruke droner. Det er billigere enn tradisjonell flyfotografering, skriver Havforskningsinstituttet.

Forskningsrådet har gitt 4.6 millioner kroner til et treårig prosjekt

Bestandsestimering av ishavsel (klappmyss og grønlandssel) og kystsel (havert og steinkobbe) er basert på flyfotograferinger og manuell analysering av bildene. Flytokt i vanskelig tilgjengelige områder, som Vesterisen, er kostbare og logistisk vanskelig å gjennomføre. Flyplassen Constable Pynt ved Scoresbysund på Øst-Grønland brukes som hovedbase for flytoktene, mens Akureyri på Island brukes som sekundær base. Tidligere ble også Jan Mayen brukt, men denne flyplassen er det blitt vanskelig å få tillatelse til å bruke. Dette har redusert sikkerheten ved flytoktene fordi alternative landingsmuligheter dermed er blitt redusert, for eksempel i situasjoner med hurtig værskifte eller tekniske problemer med flyene. I tillegg må flybensin fraktes med båt fra Danmark til Constable Pynt før drivisen blokkerer innseilingen om høsten.

I dette prosjektet ønsker vi å teste ut drone (ubemannet fly), som opereres fra et isgående forskningsfartøy, til å fotografere kasteområder til grønlandssel og klappmyss i Vesterisen, skriver havforskerne Kjell Tormod Nilssen og Tor Arne Øigård

I dette prosjektet ønsker vi å teste ut drone (ubemannet fly), som opereres fra et isgående forskningsfartøy, til å fotografere kasteområder til grønlandssel og klappmyss i Vesterisen. Dronen startes ved bruk av en utskytingsrampe på fartøyet og landes på et stort isflak. Flytiden er rundt fire timer med den mest aktuelle dronen. Den kan sendes ut igjen etter påfylling av drivstoff og ettersyn, noe som tar en times tid. Det er altså mulig å gjennomføre flere flyginger på en dag, avhengig av vær og lysforhold. Dronen flyr etter predefinerte kurser og høyde, men det er mulig å endre kurs og flyhøyde mens flyet er i lufta.

Les artikkelen hos Havforskninga her: http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2014/januar/skal_teste_ut_droner_til_seltelling/nb-

 

 

Siste nytt