Teknologiutvikling innen fiskeflåten

Publisert: av Roar Bjånesøy

SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerer den 15. og 16. januar, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, en konferanse med fokus på teknologiutvikling innen fiskeflåten

Konferansen er nummer to i rekken og ble første gang arrangert i 2012.

SINTEF Fiskeri og havbruk ønsker med dette å bygge opp en årlig arena for dialog mellom fiskerinæringen, utstyrsleverandører, forskningsinstitusjoner, intresseorganisasjoner og myndigheter, hvor aktuelle problemstillinger for teknologiutvikling vil bli belyst.

Konferansen avholdes ved Radisson Blu Hotell Ålesund og starter med lunsj kl 12:00 den 15. januar og avsluttes med lunsj den 16. januar.

På konferansen vil du blant annet få høre mer om:

  • Redskapsvalg og økonomisk effektivitet
  • Automatiserte fangstbehandlingslinjer for hvitfisk og pelagisk fisk
  • Status og framtid for utnyttelse av restråstoff om bord
  • Styrbare tråldører og semipelagisk tråling: Er det teknisk mulig og hva er gevinstene?
  • Fremtidens fiskefartøy

 

Påmelding og betaling gjør du her

ProgramSiste nytt