Utvidelse av periode for å fiske kystbrisling

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Fiskeridirektøren har gitt dispensasjon fra fredningsbestemmelsene for å kunne fiske kystbrisling i Oslofjorden og i Rogaland vinteren 2014.

Som følge av svært vanskelige værforhold har det vært vanskelig å fiske i de aktuelle områdene så langt i vinter.  Det er kun registrert tre innmeldinger og totalt registrert fisket 67 tonn kystbrisling .
 
Det har derfor vært et ønske fra fisker- og kjøpersiden om å få utvidet perioden for vinterens kystbrislingfiske.

Fiskeridirektøren har i dag innvilget søknaden om  at perioden for å fiske kystbrisling i Oslofjorden og i Rogaland forlenges til å gjelde ut februar 2014.  Tidligere omsøkte kvantumsbegrensninger forutsetter vi ligger fast.Siste nytt