Vil ha hele familien med

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Fiskesprell skal gi barn og unge gode erfaringer med fisk og sjømat i barnehage og skole. Men det er ikke bare i skoler og barnehager det skal jobbes. Nå skal også foreldrene til framtidens fiskespisere involveres.

Fiskesprell inviterer nå barnehager og skoler til å søke økonomisk støtte til arrangement der det tilberedes og serveres sjømat til foreldre/foresatte.

Fiskesprell inviterer derfor barnehager og skoler til å søke økonomisk støtte til innkjøp av råvarer til arrangement der det tilberedes og serveres sjømat til foreldre/foresatte. Dette kan skje i sammenheng med pedagogisk aktivitet, eller i forbindelse med foreldremøter eller andre sammenkomster. Støtten gjelder ikke innkjøp av ferdige sjømatretter, men forutsetter at elever og barnehagebarn i størst mulig grad involveres i forberedelsen av måltidet. Målet er å gi foreldre, barn og unge gode erfaringer med å tilberede, servere og spise sjømat.  

Søknaden fylles ut og sendes til Fiskesprell i forkant av arrangementet. Dersom arrangementet er i tråd med formålet, innvilges økonomisk støtte på inntil et visst beløp. I søknaden må du beskrive planene for arrangementet og skissere et enkelt budsjett over forventede kostnader. Støtten fra Fiskesprell skal bidra til å dekke innkjøp av norsk sjømat og tilbehør til måltidet. Siden Fiskesprell er et folkehelseprosjekt med fokus på økt sjømatkonsum dekker vi ikke utgifter til drikke, dessert, kaffe o.l. Faktiske utgifter til matvarer må dokumenteres og sendes inn til Fiskesprell, og utbetalingen skjer i etterkant av arrangementet.

Flere detaljer og mer informasjon finnes på nettsiden til Fiskesprell her:

Siste nytt