Bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det er i utgangspunktet forbudt å fiske makrellstørje, men fangst av makrellstørje i fisket etter andre arter kan forekomme. Direktoratet har laget en veiledning for hva som skal gjøres dersom du skulle få bifangst av makrellstørje.

Så fremt bifangsten er død eller døende skal den tas med til land, mens levende eller levedyktig makrellstørje skal settes ut igjen. Fartøy som er uheldige og får bifangst av død eller døende makrellstørje har anledning til å omsette fangsten.

Dersom du skulle få bifangst av makrellstørje er det viktig at du husker på følgende:

  • Fangsten av makrellstørje skal registreres inn i fangstdagboken på lik linje med annen fangst i henhold til forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (J-54-2014).
  • Fartøyet må så tidlig som mulig kontakte Fiskeridirektoratet ved Maja K. Brix og informere om at det har fått bifangst av makrellstørje. Om mulig må fartøyet også informere om hvor makrellstørjen skal landes. Grunnen til dette er at Fiskeridirektoratet må ha en inspektør på plass når makrellstørjen landes. Inspektøren sendes ut for å skrive rapport om makrellstørjen. Denne rapporten er en del av de virkemidlene Fiskeridirektoratet har for å samle så mye informasjon som mulig om arten makrellstørje.
  • Det må fylles ut et eget fangstsertifikat for makrellstørjen. Omsetning uten slikt sertifikat er ikke tillatt. Sertifikatet fylles som hovedregel ut elektronisk, eventuelt på papir. I all hovedsak er det informasjon om fartøyet og makrellstørjen (vekt) som skal fylles ut, samt informasjon om hvem som er kjøper av makrellstørjen. Fangstsertifikatet må godkjennes av Fiskeridirektoratet og direktoratet vil veilede fartøy ved utfylling av skjemaet.

Kontakt:

Maja K. Brix: telefon 416 91 457

FMC: telefon 55 23 83 36 

Siste nytt