Dårlig utsikt for selfangsten

Publisert: av Roar Bjånesøy

-Regjeringen ser ut til å greie det som verken EU, USA, Greenpeace, WWF, Brigitte Bardot eller andre dyrevernere har klart før dem, nemlig å legge ned den norske selfangstnæringen, sier Geir Lundberg, leder i Fiskebåt Nord.

Dette skriver Fiskebåt på sine nettsider.

Bortfall av støtte gjør at det ikke lengre er mulig å drive selfangst med norske skuter, sier Lundberg.Norge har sammen med Canada gjort en betydelig innsats i WTO for å oppheve importforbudet til EU og har delvis nådd frem med sine argumenter. Norge har også brukt ressurser på utviklingen av næringen og en har kommet langt med å produsere høykvalitets olje fra selspekk. Olje til menneskekonsum gir en langt bedre økonomisk uttelling enn industrikvalitet, men støtten trengs fortsatt inntil en har et apparat oppe og går. -Dette arbeidet vil være helt bortkastet dersom næringen likevel legges ned, sier Lundberg.Geir Lundberg mener regjeringens argumentasjon om at næringsstøtte er uønsket er syltynn, all den tid jordbruket fikk ca. 15 milliarder kroner i 2014 og sjøfart 1,7 milliarder. Heller ikke for 2015 blir støtten fjernet for disse næringene, mens man altså velger å fjerne støtten til selfangsten der man har bevilget 10-12 millioner kroner årlig.

-Vi frykter at det er dyrevernlobbyen som har vunnet frem i regjeringen, sier han. Selfangst er for øvrig den eneste jaktformen der en veterinær er med for å sikre at de strenge reglene i fangstforskriften følges. skriver fiskebat.no

Les resten av saken her: 

Siste nytt