Finner sild på gytetoktet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nybo, Inger Hildur og Ligrunn har til nå dekket området fra Stadt til og med Sklinnabanken. De fant sild allerede vest av Ålesund og har sett sild hele veien. Tettest har den stått i østlige områder.

Silda ser ut til å følge kysten i sin vandring sørover, observasjoner fra ekkolodd og sonar viser at den står tettest i østlige områder av dekningsområdet, skriver Havforskninga i sin toktrapport fredag.Toktet frem til nå har vært særs vellykket. Vi har vært heldig med været og fått gode registreringer av sild. Samarbeidet mellom de tre fartøyene har fungert utmerket. Om bord i fartøyene går diskusjonene mellom forskere og fiskere tett, det er høy stemning og god dialog på et tokt der alle er opptatt av å komme frem til en gytebestand som er så nær sannheten som mulig, skriver forskerne.

I dagens rapport forklarer forskerne viktigheten av å sette opp planlagte ruter. 

Viktig å holde kursen

Når havforskere er på havet for å måle størrelsen på fiskebestander med ekkolodd, krysser forskningsfartøyet havområdet i rette kurslinjer. Det blir av og til stilt spørsmål om hvorfor linjene ikke endres etter at man er kommet ut på havet, slik at de går gjennom områder der man ser at det er mye fisk. For forskere er hovedmålet å beregne hvor mye fisk som finnes innenfor utbredelsesområdet. Når fiskerne leter etter fisk, er målet et annet. De søker som regel etter områder med mest mulig fisk. I planleggingsfasen av årets gytetokt på NVG-sild ble erfaringene fra fiskere og forskere brukt til å tegne et kart over hvor silda vandrer under gyteinnsiget i februar. Dette totale utbredelsesområdet ble delt inn i mindre områder fordi man ønsker å bruke mer av tokttiden der det forventes å være mest sild. Når denne områdeinndelingen er ferdig, er det på tide å legge ut kurslinjene innenfor hvert område. 
Les resten av toktdagboken og se bilder fra toktet her

Siste nytt