Fiskets gang uke 5

Publisert: av Roar Bjånesøy

Godt loddefiske ved Island men ingen kolmule funnet vest av Irland så langt. NVG-sildefiske har flyttet lenger sør, vi hadde en god uke med utenlandsk makrell, men ingen har tatt turen for å se etter lodda i Barentshavet.

Loddefiske ved Island

Selv om værgudene slo seg vrang en del av uken og jagde flåten i land ble ukekvantumet 24 750 tonn. Fangstingen foregår nord for «sagaøya» til dels nært opp mot land. Samfengt snitt varierer fra 40 til 46 stk. pr.kg.  

9 360 tonn er meldt inn til konsum og er solgt til kjøpere på Island, 15 390 tonn er meldt inn til M/O og solgt til kjøpere i Norge og Island. Prisnivå på konsumfisken er fra 2,77 til 3,06 og for M/O kr. 2,65 til kr. 2,99. Snitt til M/O kr. 2,88 og til konsum kr. 2,94.

Vi har sett noe nedgang i pris nå sist i uken dvs. at noen kjøpere byr lavere priser enn først i uken. Dette har nok en sammenheng med godt fiske også for islandske båter, vi har fått info fra noen fabrikker om at nå er det helt fult hos dem og de er ikke i auksjonen og byr på de fangstene som vi byr ut, men at dette endrer seg fra dag til dag.

Fredag kveld fikk vi signaler om at Island øker totalkvoten til 580 000 tonn. Dette vil gi en betydelig oppjustering også på den norske kvoten, men tallene vil ikke komme for tidligst mandag.

 

Nvg-sild

Denne uke har NVG-sildfisket flyttet seg lengre sør og også dette fiske fikk merke den kraftige stormen som passerte uti havet. De siste fangster som er tatt er nord av Halten.

Men selv om flåten har flyttet seg sørover så er det ikke fritt for sild i nord. Det meldes om at det fremdeles er mye sild å se på noen av Senjafjordene, men at det ikke er båter igjen som fisker etter den. I noen av de fangstene som ble tatt i nord så vi litt mer innblanding av mindre sild.

Fra området nord for Lofoten er det meldt inn 1640 tonn, fra området Træna-Vega 1645 tonn og fra området nord av Halten 920 tonn totalt vel 4 200 tonn. Ringnot har bidratt med 100 tonn, trål 1210 tonn og kyst 2415 tonn.

Størrelsen i nord varierer fra 282 gram til 339 gram mens for resten, Træna til Halten, fra 310 gram til 340 gram. Prisen er fra kr. 4,99 til kr. 6,21 og med ett snitt på kr. 5,96.

 

Makrell

Denne uke har det blitt meldt inn vel 11 000 tonn makrell og det er kun utenlandske fiskere som har stått for fangstingen. De 11 000 tonnene er fordelt på ni fangster og er fanget i hovedsak nordvest av Hebridene.

 

Kolmule

Noen fartøyer har vært på fiskefeltene vest av Irland, i internasjonalt område, på leting etter kolmule denne uken. Informasjon vi får fra fartøyene er de ikke har registrert kolmule til nå. I 2014 ble første fangst innmeldt 16. februar.

 

Annet

En båt har tatt utseiling og gått sørover i Nordsjøen for å fiske de vel 200 tonnene med havbrisling som er igjen på kvoten. Ikke den store fart, 40-60 tonn pr. døgn rapporteres det om.

Barentshavlodde: Foreløpig er det ingen båter som har gått på leting etter lodde i Barentshavet denne vinteren. Her var første fangstinnmelding i fjor 7. februar og fangsten var tatt på Nordkappbanken, i rute 1212. Vi forventer at det vil være båter som starter i kommende uke.

 

Bergen 1. feb. -15

Odd Fredrik Andersen

Siste nytt