Fiskets gang uke 6

Publisert: av Kenneth Garvik

Endelig kolmulefiske i vest. På lodda er en i ferd med avslutte på Island og første båt er kommet i fiske i Barentshavet. Fra vest har vi mye makrell fra utenlandske båter.

Lodde:

Etter at Island økte sin loddekvote til 580.000 tonn fikk norske båter en økning på vel 10.000 i dette fiske. Dette gav grunnlag for 23 % økning i loddefiske på Island for hver båt.

 

For uken totalt sett er det fisket 17.000 tonn. Av dette er 10.300 t omsatt til konsum og 6.700 t til oppmaling. Som sist uke er hoveddelen (12.000 t) av kvantumet omsatt til kjøpere på Island. Det resterende kvantum er solgt til kjøpere i Norge, Danmark og på Færøyene.  

 

Loddefiske har i hovedsak foregått på nordsiden av Island, relativt nært land. Dette er uvanlig da de norske båtene historisk har fisket øst av sagaøyen på denne tiden.

 

De aller fleste båter har nå tatt sine tilmålte kvoter og en vil i løpet av de nærmeste dagene se på utlossede kvantum med tanke på refordeling.

 

I Barentshavet har «Trønderbas» tatt turen for å lete etter lodde. I en vær løye før stormen i helgen fikk de vel 500 t i tre kast. Lodda er liten av størrelse og ligger i området 55 stk/kg samfengt. Kastene er gjort området rundt 40 n.mil NNW av Nordkapp. Søndag kveld er båten på vei ut igjen i området etter liten tur under land i verste været.

 

I kommende uke er det forventet at flere båter vil sette kursen mot Barentshavet for å delta i dette fiske.

 

 

 

Kolmule:

Etter uker med leting og en tålmodighet satt på prøve for de første båtene kom endelig båtene i fiske før helgen. Vi har på de tre siste dagene innmeldt 23.000 tonn fra 12 båter. Dette gir ett snitt på over 1.900 t pr. båt som er et uvanlig høyt kvantum.

 

Kolmulen kom mest sannsynlig over streken og vestover ut i internasjonal sone på rundt N 50º 30ʹ. Båtene har fått jobbe i gode værforhold sammenlignet med uværet som har herjet lenger nord.

 

Alle fangster er omsatt til mel/olje anvendelse. Det er fabrikker i Norge, Danmark, Irland og på Færøyane som har kjøpt disse kolmulefangster. Prisene ligger i området kr 1,93- 2,20.

 

Søndag melder de gjenværende båtene om litt slakkere fiskeri. Vi forventer at flere båter vil delta i vest på kolmulen.

 

 

 

Makrell:

Fra utenlandske båter har vi fått 17.800 tonn med makrell. Dette er vinterens beste uke i dette fiske. Kvantumet er fordelt på 13 båter så det er imponerende snittfangster disse båtene kommer med.

 

Som for silden langs kysten er makrellen i vest på vandring sørover med god fart. I starten av uken fisket båtene vest av nordlige deler av Irland, mens de siste fangster er tatt rundt 150 n.mil lenger sør. Fiskerne som har deltatt i dette fiske melder om mye makrell som står tett, og en må utøve forsiktighet slik at en får passelige trålhal.

 

Størrelsen på makrellen varierer fra hal til hal. Som høyest snittvekt har vi 410 gram og som lavest 345 gram. Hoveddelen av fangstene er omsatt på leveringsavtale der prisen blir endelig etter levering. For de fangster som er solgt på auksjon ligger prisene i området kr 7,88 til kr 9,48 som høyest.

 

Med en makrell på god fart sørover vil avstanden til norske kjøpere øke. Vi forventer derfor lavere kvanta i kommende uke.

 

 

 

NVG-sild:

Med lave sildekvoter blir det ikke sildefiske på Møre som vi er vant tilt fra tidligere år. Sist uke er det kun fisket 5.900 tonn. Kystflåten har tatt hovedkvantumet, 4.800 t, mens vi kun har en ringnotfangst på 750 t og en fangst fra trålgruppen på 350 t.

 

I starten av uken fikk vi fangster utenfor kysten av Trøndelag og for Grip på Nordmøre. Silden trakk sørover i kjent mønster og de siste fangstene er tatt på Sunnmøre.

 

Silden holder en jevn størrelse med snittvekter i området 327 - 349 gram. Prisene i auksjonen ligger fra kr 5,72 som lavest til kr 6,30 som høyeste pris. Snittet for hele kvantumet ligger på kr 6,10. Vi har sett en tendens til lavere priser i siste del av uken før vi fikk uvær i området.

 

I kommende uke forventer vi beskjedne kvantum i dette fiske. En urolig værperiode kan og hemme de få båter som er i aktivitet.

 

Ellers er det pågående gytefeltstoktet som startet i uken det som har mest oppmerksomhet i forbindelse med NVG silden. I helgen har båtene måtte søke havn i Bodø da «ekstremværet» Ole slo inn over kysten i nord. Søndag kveld er båtene tilbake på sine kurser, og vi får håpe at ikke værforholdene ødelegger denne kartleggingen framover. 

 

 

 

 

 

Bergen 09.02.15

Kenneth Garvik

[email protected]                 

 

Siste nytt