Fiskets gang uke 8

Publisert: av Kenneth Garvik

Årsrekord på kolmulefiske vest av Irland med over 60.000 t sist uke. Rolig uke på lodda i nord og lite sildeaktivitet på Nordvestlandet.

Kolmule:

Årets beste uke på kolmulen med hele 60.500 tonn i journalen. Vi må helt tilbake til 2008 for å finne større kolmulekvantum enn sist uke. Totalt har 36 båter bidratt med fangst og hele kvantumet er tatt i internasjonalt farvann vest-sørvest av Irland.

 

Fisket har periodevis vert hemmet av dårligt vær. I tillegg er det utfordrende med at det blir mange båter, da spesielt russiske fartøy, som tråler i samme område.

 

Alle fangster, unntatt en, er omsatt til mel/olje fabrikker i Norge, Danmark og Irland. Prisene i auksjonen ligger fra minstepris kr 1,93 til kr 2,12 som høyeste.

En fangst er solgt til konsum i Killybegs. Interessen fra kjøperne der er stigende, men utfordringen er å finne rett størrelse i forhold til det markedet etterspør. Ideelt ønskes gjennomsnitt-størrelser på over 140 gram.

 

Søndag kveld er flåten hemmet av storm og vi får håpe at ikke værforholdene ødelegger for mye i kommende uke.

 

 

 

Lodde:

I Barentshavet har noen båter vert i aktivitet og fra ti forskjellige båter har vi innmeldt kun 6.200 tonn. Av dette kvantum er 3.500 t fisket til oppmaling, mens det resterende, 2.700 t er for konsum.

 

Fisket her har foregått utenfor kysten av Finnmark fra Ingøydjupet i vest og videre østover til området nord av Nordkapp. Fiskerne melder generelt om dårlig samling på lodden og kun sporadisk får en gode kast.

 

Lodden er og relativ liten med samfengtstørrelser i området 56-63 stk./kg. Med slike størrelser er markedet og derved etterspørselen til konsum begrenset. Fangstene som er solgt til denne anvendelse har oppnådd priser i området kr 2,41-2,81.

Til mel/olje anvendelse ligger prisene på vel 2 kroner.

 

Vi får håpe det dukker opp tettere konsentrasjoner og ikke minst større lodde i kommende uke. Vi har fortsatt over 65.000 tonn igjen å fiske av årets kvote.

 

 

 

NVG-sild:

Sildefiske på Nordvestlandet er i år bare en parentes i forhold til tidligere toppår. Vi har kun 1.400 tonn med sild sist uke. Sammenligner vi med uke 8 i 2009 der vi hadde 34.700 t så ser vi tydelig effekten av de lave kvotene samt at forholdsvis mer sild fiskes lenger nord på kysten.

 

De få fangstene som er tatt er i starten av uken tatt utenfor Sunnmøre, mens en i siste del fikk fangsting utenfor Bremanger.

 

Størrelsen på silden ligger i området 330-348 gram. Prisene for disse fangster ligger i området kr 5,50 til 5,85.

Vi forventer lite aktivitet i dette fiske i kommende uke. Det som opptar sildefiskerne denne uke er hvilke tall som kommer på fredag fra Havforskningen etter gytefeltstoktet i vinter. Basert på positive forskere og fiskere som deltok i toktet er det forventninger til tallet som kommer.

 

 

 

 

Bergen 23.02.15

Kenneth Garvik

[email protected]                 

 

Siste nytt