Leppefisk bør tas av yrkesfiskere

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norges Fiskarlag mener det bare bør være yrkesfiskere som får fiske leppefisk. Fisken brukes som rensefisk i oppdrettsmerder.

Dette skriver Fiskarlaget:

Norges Fiskarlag mener det er flere gode grunner til at yrkesfiskere bør være de eneste som får delta i levendefangsten etter leppefisk, eller rensefisk som den også kalles.

Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen sier Fiskarlaget i et høringsbrev om leppefisket er tydelige på at blant annet kontrollhensyn bør tilsi en slik praksis.

-Fiskerne er registrert i fartøyregisteret, fiskermanntallet og hos salgslagene, det er ikke tilfelle med de fritidsfiskerne som frem til nå har deltatt i fangsten, påpeker Jørgensen.

Norges Fiskarlag foreslår i tillegg at yrkesfiskerne får anledning til å sette ut ruser til fangst av leppefisk for omsetning i den perioden det er forbud mot bruk av ruser.

 

Norges Fiskarlag støtter Fiskeridirektoratets forslag om felles åpningstider for alle arter i fisket og har i sitt høringssvar også gitt innspill på hvordan de lokale åpningstidene bør være.

Du kan lese detaljene i Fiskarlagets høringsbrev: 20150203_leppefisk_hearing.pdf

Siste nytt