Loddefaktor på Island økes til 1,59

Publisert: av Roar Bjånesøy

Faktoren i loddefisket ved Island er med virkning fra i dag økt fra 1,23 til 1,59 og slumpfiskeordningen er opphevet med øyeblikkelig virkning.

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

 

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED ISLAND SESONGEN 2014/2015    

      

 

Faktoren i loddefisket ved Island er med virkning fra i dag økt fra 1,23 til 1,59.

 


Slumpfiskeordningen er opphevet med øyeblikkelig virkning.

 

 

 

FISKERIDIREKTØREN

Svar/henv:

Inger-Anne Arvesen  46802857

Siste nytt