Mer informasjon inn til kartplotterne

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskerne få offentlig informasjon rett inn på kartplottet, sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker da hun lanserte den nye tjenesten Fiskinfo idag.

FiskInfo vil gjøre det enklere for fiskerne å hente nødvendig offentlig informasjon når de er ute på fiske.  I første omgang vil redskapsposisjoner, iskant, havbunnsinstallasjoner, planlagt og pågående seismikk være kartlag som kan lastes ned på kartplotteren.


- Innhenting av viktig informasjon både før og under fiske er både tidkrevende og uoversiktlig. Når vi nå samler alt på ett sted, vil det spare fiskerne for mye tid. Det vil også bidra til effektivisering av offentlig sektor, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
Tjenesten drives av BarentsWatch og er utviklet i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond og SINTEF.


Tilgjengeliggjør informasjon


I prosjektet FiskInfo (også kalt "Kart til kartplotter" i BarentsWatch) har BarentsWatch samarbeidet med etatene som er ansvarlige for dataene, gjort følgende informasjon tilgjengelig for automatisk og manuell nedlasting til kartplotter:

 • Fra Oljedirektoratet, petroleumsbasert informasjon: Undervannsinstallasjoner, og planlagt og pågående seismikkaktivitet,
 • Fra Meteorologisk institutt: Iskant
 • Fra Kystvakten: Faststående redskap


Denne informasjonen har til dels vært tilgjengelig for kartplotter tidligere, men i BarentsWatch er det laget en felles portal for nedlasting og mail-abonnering av denne informasjonen til kartplottere. Funksjonaliteten er også tilgjengelig via et maskinlesbart grensesnitt (API - Application Programming Interface) slik at leverandører av kartplottere og andre systemleverandører kan hente informasjonen direkte inn i sine systemer om de ønsker det, heter det fra Barentswatch.


Flere relevante brukere

BarentsWatch skal gjennom sitt oppdrag også sørge for at tjenesten skal ha nytteverdi for andre fartøytyper, og andre operasjoner på og ved havet. Derfor vil relevante brukere fra maritim-, og olje- og gass-næringen involveres etter hvert. 


Det vil derfor være behov for å prøve ut forskjellige protokoller for distribusjon av informasjon med sikte på å kunne tilby løsninger som passer til alle sluttbrukere, uavhengig av fartøytype, fartøystørrelse og tilgang på lokal infrastruktur. Tjenesten kan med andre ord bygges ut ved behov.


Oljeindustrien og fiskerinæringen får med tjenesten et felles informasjonsgrunnlag der brukerne for eksempel vil kunne få oversikt over seismisk leteaktivitet, og med det avdekke og avverge mulige interessekonflikter i planleggingen av - og under - fiskeri. På samme måte kan petroleumsindustrien orientere seg andre veien. FiskInfo / Kart til kartplotter kan bygges ut ved behov med tjenester av reell interesse som for eksempel informasjon om vær og vind, regelverk knyttet til geografiske områder, oppdatering av justerte kvoter, åpne og stengte fiskefelt, rapportering og opplysning om redskapsposisjoner, og opplysninger om hvor det foregår fiskeriaktivitet.


På ønskelisten fra brukere og brukertester finner vi:

 • J-meldinger
 • Vindkart
 • Bølgekart
 • Overflatestrøm
 • Isprognose
 • Sjøtemperatur og salinitet
 • Lufttrykkprognose
 • Polare lavtrykk
 • Innrapportering av redskapsposisjon
 • Mobilapplikasjoner

Les mer om tjenesten her: 

Siste nytt