Mindre utgytt sild i sør

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fire fartøyer har levert rundt 665 tonn med NVG-sild de siste dagene. Rognprosenten har kommet mye høyere i rute 0706 lenger nord og rundt 30% av silda derfra har gytt, sies det fra kjøperne.

Skipper Kjell Rune Nekkøy på Albacore tok sine 100 tonn i rute 0733 lenger sør utenfor Stadt, en fangst som han leverte til Brødrene Sperre.  

Kjetil Sperre på Brødrene Sperre opplyser at rognprosenten til fangsten til Albacore lå på 21,6% mens da 5-10 % av silda var utgytt, mest den i størrelsen 2-300 gram.


-Vi har hørt at silda lenger nord var kommet i rognporsent på over 23% og at mye mer av silda var utgytt, sier Nekkøy.

På Vikomar der de også presser rogn bekrefter Frode Nyland at rundt 30% av silda var utgytt og at rognprosenten var på nesten 24%. Fangsten han tar tallene fra var tatt i rute 0706 lenger nord.

-Vi er mest interessert i rognsilda, så det hadde vært fint om båtene som skal fiske kunne levert sild som ikke var utgytt fra feltene lenger sør, sier Nyland.

Kjetil Sperre følger opp anmodningen. -vi kan få noen dager ekstra med produskjon av sild dersom den holder en fin rognprosen, sier han

Det er en del kystbåter som er i fiskeri i området. Albacore med skipper Nekkøy satser på en tur til for 100 tonn til.

-Vi håper å komme bort i samme silda og bør vær ekstra forsiktig med hvordan silden blir presset i tankene. Vi prøver bare å utnytte halvparten av kubikken ombord,  sier Nekkøy.
Siste nytt