Oppdatering av havnekoder i ERS

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det er nå lagt til nesten 200 nye havnekoder som gjør fiskerne bedre i stand til å rapportere riktig havn i ERS.

Dette skriver Fiskeridirektoratet:

Fiskeridirektoratet utsteder en liste over havner som finnes i ERS-systemet. Denne oppdateres to ganger i året gjennom et internasjonalt system. Havnekodene representerer fiskerihavner og benyttes ved rapportering av havn for avgang og anløp (DEP/POR).

Vi jobber kontinuerlig med å få inn alle havnene vi har langs kysten. Listen som nettopp ble oppdatert gir nesten 200 nye havnekoder som gjør fiskeren i stand til å rapportere med en høyere nøyaktighet enn tidligere. Listen vil oppdateres etter hvert som nye havner kommer inn.

Vi gjør oppmerksom på at noen av dagens koder er endret og at fiskeren vil få en advarsel i returmeldingen (RET -ACK100). Returmeldingen forteller at feil kode er benyttet. Meldingen er likevel godtatt og du trenger ikke gjøre noe mer med denne meldingen. Husk imidlertid å velge riktig havn i neste melding.

Leverandørene av ERS jobber nå med å gjøre den oppdaterte listen over nye og endrede havnekoder tilgjengelig for brukerne.

Har du spørsmål til dette, kontakt din ERS-leverandør eller Fiskeridirektoratets FMC.


Les mer

Siste nytt