Sild over et stort område

Publisert: av Roar Bjånesøy

Halvparten av sildetoktet var gjennomført da stormen "Ole" slo til. Fartøyene er ute på havet igjen og her er de foreløpige analysene av halve toktet. De er postitive.

Etter at halve gytetoktet på norsk vårgytende sild er gjennomført, har de tre båtene registrert sild over er stort område. Det ser positivt ut så langt etter foreløpige analyser av utbredelse, tettheter og aldersfordeling, skriver toktleder Aril Slotte etter at fartøyene har gått over halvparten av det planlagte dekningsområdet.

Fartøyene er allerede på vei videre i sin dekning nordover på Vesterålsbankene, men de foreløpige resultatene viser at det er sild over et stort område. Ekkolodddataene viser at silda vandrer kystnært på vei mot gytefeltene, med store tettheter i flere områder fra Smøla til Træna. 

Det ser følgelig positivt ut foreløpig, men endelige konklusjoner kan vi ikke dra før hele toktet er ferdig og vi har fått tid til en kritisk gjennomgang av alle data fra alle fartøyene, skriver Slotte.

Den relative aldersfordelingen av silda som er analysert langs utbredelsesområdet demonstrerer at det er 6, 9, 11 og 13 år gammel sild som dominerer. Det er altså årsklassene fra 2009, 2006, 2004 og 2002 (hvor 2004 er den klart sterkeste), som har utgjort hovedandelen av den mengden som foreløpig er funnet på toktet. 
 
Dette stemmer bra med analysene vi har gjort siste halvår av prøver fra kommersielle fangster. Når toktet nå fortsetter sin dekning videre nordover, kan aldersfordelingen endre seg. Ofte står det yngre sild lenger nord, men det gjenstår å se om det er tilfelle også i år.

Klikk HER og les mer om toktet samt se illustrasjoner, bilder og annen informasjon:Siste nytt