Sildetoktet igang igjen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Stormen Ole satte en imidlertidig stopp for aktiviteten på sildetoktet, men toktleder Aril Slotte melder nå at de er i gang igjen. 

Selv om det i dag ikke er så mye å rapportere, har forskerne ombord lagt ut litt informasjon om silda og det den er på kysten for å gjøre - nemlig gyte. 

Det er fantastiske mengder av rogn og melke som blir lagt ut over bunnen på gyteområdene. Her har Havforskninga lagt ut litt informasjon om prosessen med en liten video som viser både silda og all fisken som er der og beiter på den.

Så for de som skal fiske sild i fremtiden, klikk her for å se begynnelsen på eventyret: 
Siste nytt