Til retten i neste uke

Publisert: av Roar Bjånesøy

 Saken om "Begjæring om midlertidig forføyning" reist av FHL mot Norges Sildesalgslag blir behandlet av Bergen Tingrett  neste uke

Bergen Tingrett har satt av 3 dager tirsdag 24. - torsdag 26. februar.

 

Saken gjelder begjæring om at Sildelaget skal gjeninnføre de særskilte omsetningsbestemmelsene for råstoff til mel og olje som gjaldt inntil 22. januar 2015.

 

Med vennlig hilsen

For NORGES SILDESAlGSLAG

 

Siste nytt