Utseilingsfrist lørdag 7. mars kl 24:00

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fartøy i kystgruppen som etter loddtrekning om rekkefølge har adgang til å delta i loddefisket i Barentshavet i 2015, må ha meldt utseiling til Norges Sildesalgslag senest lørdag 7. mars kl 24.00.

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

 

SISTE FRIST FOR UTSEILING I KYSTGRUPPENS FISKE ETTER LODDE I BARENTSHAVET I 2015           

 


Fartøy i kystgruppen som etter loddtrekning om rekkefølge har adgang til å delta i loddefisket i Barentshavet i 2015, må ha meldt utseiling til Norges Sildesalgslag senest lørdag 7. mars kl 24.00.

 

Fartøy som ikke har meldt utseiling innen denne frist avgir sin plass til neste fartøy på listen.  

 

 

FISKERIDIREKTØREN

Svar/henv:

Inger-Anne Arvesen  46802857

Siste nytt