Utsetter publisering av rapport fra gytetokt for NVG-sild

Publisert: av Roar Bjånesøy

Etter flere års pause gjenopptok Havforskningsinstituttet i år gytetoket på norsk vårgytende sild (NVG-sild) . Etter planen skulle toktrapporten publiseres i dag, fredag 27. februar. Denne publiseringen er nå utsatt til 3. mars

Årsak til utsettelsen er behov for å kvalitetssikre innholdet i rapporten etter gytetoktet både blant forskere på Havforskningsinstituttet og blant næringens observatører som deltok på toktet.

Toktrapporten vil publiseres tirsdag 3. mars.


 

Siste nytt