Vil ha nytt forskningsorgan

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeriministeren vil etablere et nytt rådgivende organ for prioritering av oppgaver innen havforskningen. Dette sa Aspaker på Fiskebåts årsmøte

Både forskarar, næringa og styresmaktene skal vere representere i dette organet, sa Aspaker.

-Næringen må bidra mer i den samlede innsatsen for god ressursforskning. Til gjengjeld ser jeg det som rett og rimelig at næringen får større mulighet til å si til myndighetene og HI hva næringen mener er en god prioritering - gjennom et nytt rådgivende organ. Dette organet skal vi få på plass i løpet av året, lover Elisabeth Aspaker ifølge fbfi.no.

Siste nytt