Vil leie et ringnotfartøy

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningsinstituttet ønsker å leie et ringnotfartøy for å gjøre ulike forsøk med slippemetodikk og fangstkontroll i notfiske. Forsøkene skal i hovedsak gjennomføres i to perioder på til sammen 17 dager.

Forsøksperiode 1 (makrell) vil bli opptil 10 dager fra ca. 28. september til 7. oktober 2015, eller når makrellfisket gjør forsøkene mulig, og forsøksperiode 2 (NVG-sild) i opptil 7 dager fra ca. 23. til 29. november 2015, eller når sildefisket gjør forsøkene mulig.

I tillegg vil fartøyet bli pålagt å benytte spesifisert utstyr for slipping i makrell- og sildefiske gjennom hele året, og rapportere erfaringene tilbake til Havforskningsinstituttet etter nærmere spesifiserte prosedyrer.

Tilbudsfristen er 23.02.2015 klokke 13:00

Se informasjon på Havforskningen her: 

Siste nytt