Ønsker å leie kystnotfartøy

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningsinstituttet ønsker å leie et kystnotfartøy for å gjøre ulike forsøk med slippemetodikk og fangstkontroll i notfiske. Forsøkene skal i hovedsak gjennomføres i to perioder på til sammen 14 dager.

Forsøksperiode 1 (sild) vil bli fra 12. til 18. februar 2015, eller når sildeinnsiget gjør forsøkene mulig, og forsøksperiode 2 (makrell) fra 04. til 10. juni 2015, eller når fordelingen av makrell ved kysten gjør forsøkene mulig.

I tillegg vil fartøyet bli pålagt å benytte spesifisert utstyr for slipping i makrell- og sildefiske og ny flåsnurpe i sildefiske gjennom hele året, og rapportere erfaringene tilbake til Havforskningsinstituttet etter nærmere spesifiserte prosedyrer.

Anbudet er kunngjort i Doffin; anbudsnr 2015/60, hvor man finner kunngjøringen og konkurransegrunnlag.  Bruk  "Søk kunngjøring", sett inn IMR i søkefeltet, og i feltet "Sorter på" settes Kunngjøringsdato, og man får frem våre nåværende kunngjøringer.

Tilbudsfrist 03.02.2015 kl 13.00 

Siste nytt