Ønsker leiefartøy til hvaltelling

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningsinstituttet skal gjennomføre hvaltelling med tilhørende bestandsundersøkelser i Norskehavet, med vågehval som prioritert art, innenfor et område avgrenset av koordinatene 62°N-75°N og 10°W-28°E, og innenfor perioden 22.06 - 30.08.2015. 

Havforskningsinstituttet har nå kunngjort ett leiefartøystokt på www.doffin.no og på vår egen nettside ( http://www.imr.no/om_havforskningsinstituttet/anbud/tilbudsforesporsler/nb-no).

 

"Havforskningsinstituttet skal gjennomføre hvaltelling med tilhørende bestandsundersøkelser i Norskehavet, med vågehval som prioritert art, innenfor et område avgrenset av koordinatene 62°N-75°N og 10°W-28°E, og innenfor perioden 22.06 - 30.08.2015.

Til å gjennomføre oppdraget, ønsker Havforskningsinstituttet å leie enten ett fartøy for en lengre periode eller to fartøy over en kortere periode. Vi anslår at den samlede toktinnsatsen vil kunne bli åtte til ti båtuker.


Toktet starter og avslutter i Tromsø.

Tilbudsfrist 26.01.15 klokken 1300.Merk:
For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk nettsiden til Doffin.  Søk frem IMR under "Søk kunngjøring". Sett deretter inn dagens dato i feltet "Tidsfrist fra" og trykk "Søk". Da vil du få oversikt over våre nåværende kunngjøringer."

Direktelink til DOFFIN her: 

 

Har dere medlemmer som ønsker hjelp i forhold til hvordan finne frem på Doffin, så er det bare å ta kontakt med undertegnede.

 

 

 

Vennlig hilsen/Regards

 

Trond Aarheim Nilsen

Innkjøpssjef/Head of Purchasing Division

 

P.O. Box 1870 Nordnes, N-5817 Bergen, Norway

Telefon/Telephone:  +47 55 23 85 02

Mobil/Mobile:          +47 926 91 834

e-mail.     [email protected]

Internett: www.imr.no

 

Siste nytt